YAZILAR : BİR’DEN BİR’E UYANMAK

FARKINDALIĞI NASIL KAZANACAĞIZ ?

1 Düşünceyi oluşturan şey düşünce molekülleridir. İnsanın düşünce ve duyguları beynin salgıladığı bu moleküllere bağlıdır. Mutlu insanların beyninde mutluluk hormonu, stresli insanın beyninde stres hormonu salgılanır. Sizin hissettiğiniz duygulara göre

BUNDAN 10 YIL ÖNCE

3 Bundan 10 yıl önce, benim için, insanı tanımak gerekliliği çok büyük bir önem kazandı. Bu konuda çok araştırma yaptım. Bilim ile, din ile, tasavvuf ile, felsefe ve mantık ile ilgili

İNSAN NEDİR ?

2 İnsan bir noktadır. Her şey bir noktadan oluşmuştur. “Şey” kelimesi somut ve soyut (bilinen ve bilinmeyen) tüm varlıkları ifâde eder. Nokta kendi içinde sonsuzluğu barındırır. Noktadan harfler, harflerden kelimeler, kelimelerden cümleler, cümlelerden paragraflar,

İNSANI İNSAN YAPAN ÖZÜDÜR

1 İnsanı insan yapan, insanın kendi özü’dür. Kendini (özünü) bilen insan tüm varlıkların hakîkatini bilir. Kendine dönen, kendine gelen, kendini bilen insan her şeyden (tüm varlıklardan) kurtulmuştur. Gözle görünen varlıkların

İNSAN İNSANIN AYNASIDIR

hüseyin uysal Ayna, camın arkasına özel bir madde (sır) sürülerek elde edilen bir eşyâdır. Aynada, insan kendi görüntüsünü görür. Ayna olmasaydı biz kendi yüzümüzü, gözümüzü, burnumuzu, ağzımızı, kulağımızı göremezdik. İki ayna ile de başımızın arkasını,

ŞİRK NEDİR ?

1 İnsanların ikilik (dualite) bilincinden kurtulmaları kolay değildir. İslama göre ikilik, gizli şirk olarak tanımlanır. Hz. Muhammed (sav)’in şefaâtinin ümmetinden büyük günah işleyenlerin üzerine olacağı hadîslerde bildirilmektedir. Günahların en büyüğünün şirk olduğu düşünülürse, Hz. Muhammed

HAKİKAT (LEDÜN) İLMİ

2 Ledün ilmi, Allah bilgisi ve sırları, hakîkat ilmi, bâtın ilmi, gayb ilmi gibi anlamlara gelir. Bu ilim çalışılarak kazanılan bir ilim (kesbî) değil, Allah vergisi olan (vehbî) bir ilimdir. Kur’ân’da, Kehf Sûresi,

BİLİNÇ DÜZEYLERİ

Allah-bağ-dua Herkes bebeklik evresinden îtibâren birçok değişik evrelerden geçer. Bebekler önce kendilerini tanımaya, kendi özelliklerini keşfetmeye çalışırlar. Hem kendilerini (fiziki bedenlerini, sâhip oldukları yeteneklerini) hem de çevrelerini (çevresindeki insanları) anlamaya, tanımaya çalışırlar. İlk önceleri hiçbir

NEREDEYDİK, NEREDEN GELDİK

1 Neredeydik? Nereden geldik? Neredeyiz? Nereye gidiyoruz? Hatırlıyor musunuz? Siz önce yoktunuz…. İlk var olduğunuz yeri nasıl hatırlayabilirsiniz? Bir parçanız babanızda, bir parçanız da annenizde idi. O zamanlar siz kendinizi bilmez haldeydiniz…. Babanızdaki halinizi hatırlarsanız; Bir başınız