YAZILAR : SESLİ KİTAP DİNLE

BİR’den BİR’e UYANMAK (Yazarın ve Kitabın Tanıtımı)

1 Prof. Dr. Hüseyin UYSAL 1960 yılında Muğla’da doğan Prof. Dr. Hüseyin UYSAL, 1971 yılında Ula Atatürk İlkokulundan,1977 yılında Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesinden mezun oldu. Tıp

BİR’den BİR’e UYANMAK (GİRİŞ)

1 Bu kitabı; Kendi kendime, Kendi “kenz”ime, Kendi özüme, Kendi eşime, Size, Sizlere, Tüm insanlara, Tüm insanlığa ithaf ediyorum. Bu kitap; “İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar.” “Ölmeden önce ölün”

BİR’den BİR’e UYANMAK (1.BÖLÜM)

1 1. BÖLÜM İnsan Bir Noktadır İnsan bir noktadır. Her şey bir noktadan oluşmuştur. “Şey” kelimesi somut ve soyut (bilinen ve bilinmeyen) tüm varlıkları ifâde eder. Nokta

BİR’den BİR’e UYANMAK (2.BÖLÜM)

1 2. BÖLÜM Hakîkat İlmi (Ledün İlmi) Ledün ilmi, Allah bilgisi ve sırları, hakîkat ilmi, bâtın ilmi, gayb ilmi gibi anlamlara gelir. Bu ilim çalışılarak kazanılan bir

BİR’den BİR’e UYANMAK (3.BÖLÜM)

1 3. BÖLÜM Tevhîd Mertebeleri Kelime-i tevhîd yâni “Lâ ilâhe illallah”

BİR’den BİR’e UYANMAK (4. BÖLÜM)

1 4. BÖLÜM Bilinç Düzeyleri Herkes bebeklik evresinden îtibâren birçok değişik

BİR’den BİR’e UYANMAK (5.BÖLÜM)

1 5. BÖLÜM İnsanın Oluşumu İnsanın oluşumu tıbbî olarak bir ovumun

BİR’den BİR’e UYANMAK (6.BÖLÜM)

1 6. BÖLÜM Evrenin Oluşumu Masallar “Bir” “Var”mış, “Bir” “Yok”muş

BİR’den BİR’e UYANMAK (7.BÖLÜM)

1 7. BÖLÜM Kuantum Fiziği Nedir? Bu güne kadar insanlık tarihinde

BİR’den BİR’e UYANMAK (8.BÖLÜM)

1 8. BÖLÜM Farkındalık Farkında olmak demek, diyalektik mantığı aşmak demektir.