DEĞERLERİMİZ

• İnsana değer vermek
• Sevgi, saygı
• Hoşgörü
• Dürüstlük (Kişisel, akademik veya profesyonel)
• Samimiyet
• Şeffaflık
• Gelişime Açıklık
• Liderlik
• İnsancıllık
• Demokratiklik
• Eşitlik-Adaletlik
• Bilimsellik
• Profesyonellik
• Etik Değerler
• Paylaşımcılık
• Üretkenlik
• Katılımcılık
• Takım Bilinci
• Girişimcilik
• Akılcılık
• Eğitim, araştırma ve ifade özgürlüğü
• Sorumluluk bilinci
• Yaratıcılık
• Yenilikçilik
• İşbirliğine açık olmak
• Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygılı olmak
• Sürekli eğitim-öğretim
• Toplumsal sorumluluk
• Duygu, düşünce ve davranışta tutarlılık
• Liyakat
• İdealist olmak
• Estetik duyarlık
• Çevre bilinci
• Toplumsal sorunlara duyarlılık
• Kanunlara ve toplum kurallarına uygun davranmak
• Veriye ve bilgiye dayalı karar almak
• Kanaatkarlık
• Mütevazilik

FacebookTwitterPaylaş