YÖNETİM KURULU

GENEL YÖNETİM KURULU
Genel Yönetim Kurulu Başkanı : Prof. Dr. Hüseyin UYSAL
Genel Yönetim Kurulu Başkan Yard. : Dr. Murat UYAV
Genel Sekreter : Cemal Kadir EKER
Genel Sayman : Servet AYDIN
Üye : Mehmet ERTEN
Üye : Hatice UYSAL
Üye : Şükran DOĞAN

GENEL YÖNETİM KURULU – ASIL ÜYELER 
1. Prof. Dr. Hüseyin UYSAL
2. Dr. Murat UYAV
3. Cemal Kadir EKER
4. Servet AYDIN
5. Mehmet ERTEN
6. Hatice UYSAL
7. Şükran DOĞAN


GENEL YÖNETİM KURULU – YEDEK ÜYELER
1. Meryem CANAN
2. Abdullah PALAZOĞLU
3. Birhan Bora ERDOĞAN
4. Dr. Uğur SARAÇOĞLU
5. Mehmet KIRAÇ

DENETLEME KURULU – ASIL ÜYELER
1. Murat AKTAŞ
2. Zehra Ferda ÖZTAŞ
3. Havva Müjde AKKAN

DENETLEME KURULU – YEDEK ÜYELER
1. Safiye SAYAR
2. İbrahim BALCI

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU – ASIL ÜYELER
1. Suradiye DÜNDAR
2. Emine ENER
3. Gönül ÖRS

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU – YEDEK ÜYELER
1. Necla ÖRS
2. Muradiye GÜNTER
3. Ali KARAKAŞ

FacebookTwitterPaylaş